Vi er glade for å ønske Jan Tveterås velkommen som det nyeste tilskuddet til styret i Daxap AS! Jan bringer med seg en imponerende bakgrunn og et sterkt engasjement for innovasjon og samfunnsendring.

“Daxap er et svært spennende selskap, med et imponerende team, som skaper positiv samfunnseffekt både gjennom egne produkter og som IT-leverandør til andre sosiale entreprenører. Jeg ser frem til å bidra som styremedlem til selskapets videre vekst, både i omsetning og i antall mennesker som påvirkes positivt av deres løsninger.” 

Bakgrunn og Erfaring:
Jan har en lang og variert karriere innen impact investeringer, innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Jan har de siste ca 10 årene jobbet som konsulent gjennom eget selskap (Ephori Impact). Gjennom Ephori Imapct har han jobbet for en rekke kommuner, NAV, impact investorer, akseleratorprogrammet Impact Startup, stiftelser og oppstartsselskaper. I 2018 grundet han reiselivsselskapet Cabin Campers ved siden av sin daglige jobb som konsulent. Selskapet ble solgt til nye eiere i 2021. De siste 3-4 årene har han også investert i en rekke oppstartsselskaper. 

Som rådgiver for norske kommuner har Jan vært en pådriver for innovasjon og samarbeid med sosiale entreprenører. Han har jobbet tett med selskaper i Impact
StartUp for å hjelpe dem med å måle samfunnseffekten av sine prosjekter. Han har også vært engasjert i prosjekter som EffektLab og Nordisk kartlegging av barrierer og muligheter for samarbeid mellom impact startups og offentlig sektor har vært uvurderlig.

Engasjement og Utvikling:
I tillegg til sitt arbeid med oppstartsselskaper gjennom Impact StartUp og egne investeringer, har Jan også vært innleid som sekretariatet til Norsk forening for
Impact investeringer, NorNab. Han har en Master i Management med hovedområde i Social Enterprise og har erfaring fra sosiale investeringsmiljøer internasjonalt, inkludert Social Investment Lab i Portugal og deltakelse i Social Impact Bond Research Program.

En Verdifull Ressurs:

Med sin omfattende erfaring og lidenskap for samfunnsendring, er Jan en verdifull tilvekst til vårt team. Vi ser frem til å dra nytte av hans innsikt og ekspertise for å fortsette å utvikle innovative digitale løsninger som bidrar til en bedre verden.

Velkommen, Jan! Vi ser frem til å samarbeide med deg og dra nytte av din ekspertise i tiden fremover.

Les mer om Jan og Ephori impact her: https://www.ephori.no/

Se Jans Linkedin-profil: https://www.linkedin.com/in/jan-tveteras/